Mengapa perlu menyertai

1. Pengisian program berteraskan Teori , Amali, dan Amal
2. Dapat melahirkan keinsafan & keinginan untuk berubah
3. Meneguhkan benteng diri dengan keadah solat & selawat & Zikir agar tidak mudah terpengaruh dengan gejala negatif yang kian menular dalam masyarakat.
4. Melahirkan peserta yang berakhlak mulia pada diri, ibu bapa, rakan-rakan, guru-guru dan masyarakat.