Umur

Remaja muslim & muslimat diantara berumur dari 6 tahun hingga 22 tahun

Nota – Namun jika peserta berumur lebih daripada diatas,mereka boleh menghubungi kami