Objektif Program

Antara objektif program ini  seperti berikut :-

1. Melahirkan anak soleh yang membahagiakan kedua ibu bapa.
2. Untuk memberi motivasi supaya mengubah sikap atas kesedaran diri sendiri
3. Memberi kesedaran tentang kepentingan Ilmu Islam dalam kehidupan dunia dan akhirat.
4. Mendedahkan kepada para peserta konsep amanah dan tanggungjawab seorang anak, pelajar dan anggota masyarakat
5. Memantapkan solat anak – anak agar ia benar-benar diamalkan dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
6. Untuk melahirkan generasi yang sempurna solat dan berperibadi mulia yang boleh menghafal dan memahami makna-makna dalam sembahyang.
7. Menjadi ikutan (Qudawah) kepada adik beradik dan rakan sebaya